Blog

Slávnostné stretnutie jubilantov – najstarších občanov mesta Trebišov a manželských párov

22. a 23. 10. 2019 – Slávnostné stretnutie jubilantov – najstarších občanov mesta Trebišov a manželských párov (zlaté a diamantové svadby) s primátorom Mesta Trebišov PhDr. Marekom Čižmárom. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci a učitelia tanečného a hudobného odboru ZUŠ Trebišov. Foto: 7ART