2% z daňe za rok 2021

2% z daňe za rok 2021

Vážení rodičia,

Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu

sa uchádza o 2% z Vašej dane.

Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.