Nezaradené

Výberové konanie

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Deň učiteľov 2019

Mesto Trebišov usporiadalo vo štvrtok 28. marca 2019 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv „DŇA UČITEĽOV„. Po úvodnom privítaní učiteľov a pozvaných hostí slávnostného

Jubilanti 2018

Milí žiaci, vážení kolegovia, ďakujem Vám za krásne umelecké vystúpenie, ktoré ste predviedli v hoteli Zemplín na stretnutiach jubilantov – najstarších občanov mesta Trebišov a jubilujúcich manželských párov, oslavujúcich 50

Zápis do ZUŠ Trebišov 2018 / 2019

Vážení rodičia, milí žiaci, zápis do ZUŠ Trebišov na šk. rok 2018/2019 sa uskutoční v pondelok – 3. septembra 2018 v čase od 10.00 h. do 15. 00 hod. Bližšie informácie nájdete

Stavanie „Mája 2018“

S kultúrnym programom v predvečer 1. mája sa na Mariánskom námestí pred budovou ZUŠ Trebišov predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru: Denis Romančák v hre na akordeóne ( z triedy p. uč. V. Brežinskej, DiS.art.