Nezaradené

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka – 10. januára 2022 ZUŠ Trebišov obnovuje PREZENČNÉ VYUČOVANIE vo všetkých umeleckých odboroch ( hudobný, tanečný , výtvarný, literárno-dramatický ). TEŠÍME SA NA VÁS!

OZNAM

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov od 25. 10. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka – 25. októbra 2021 výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE. Dištančné vyučovanie bude prebiehať aj v predmetoch hudobná náuka a prípravná

Návrat do škôl od 3. 5. 2021

Na základe COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ TREBIŠOV OD 26. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 4. 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021, podľa ktorého sa od 26.4.2021 (pondelok) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u: 1. obnovuje školské vyučovanie

OZNAM – Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia, pri nástupe Vášho dieťaťa do ZUŠ Trebišov je potrebné odovzdať ( ako v základnej škole ) Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku RT-