Nezaradené

Návrat do škôl od 3. 5. 2021

Na základe COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ TREBIŠOV OD 26. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 4. 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021, podľa ktorého sa od 26.4.2021 (pondelok) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u: 1. obnovuje školské vyučovanie

OZNAM – Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia, pri nástupe Vášho dieťaťa do ZUŠ Trebišov je potrebné odovzdať ( ako v základnej škole ) Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku RT-

Nástup do ZUŠ Trebišov – 12. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08. 04. 2021 sa celoplošne obnovuje od 12. apríla 2021 individuálne vyučovanie v

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov po Veľkej noci

Vážení rodičia, milí žiaci. Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude po veľkonočných prázdninách pokračovať dištančnou formou. Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, č. 2021/10079:4-A 1810, zverejneného dňa 31.

2% z dane za rok 2020

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Tlačivo