Nezaradené

Naši absolventi šk. rok 2019/2020

Vzhľadom na zložitosť situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa slávnostné vyradenie absolventov Základnej umeleckej školy v Trebišove uskutočnilo v posunutom termíne – dňa 26. 6. 2020. Slávnostnej

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Usmernenie mesta Trebišov v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa

Vyučovanie dištančnou formou

Vážení rodičia, milí žiaci, v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania, učitelia našej školy naďalej pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou. Komunikácia so žiakmi prebieha prostredníctvom vlastného mobilného telefónu, elektronickej pošty cez mailovú

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci. Školy ostávajú zatvorené aj naďalej. Vyučovanie je prerušené od 30. marca až do odvolania. Informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling na základe rozhodnutia