60. výročie založenia ZUŠ v Trebišove

60. výročie založenia ZUŠ v Trebišove

Oslavy 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Trebišove máme za sebou. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto náročného podujatia, akým 60 –ka školy bezpochyby je. Žiakom školy – súčasným aj bývalým – ďakujem za vynikajúce výkony, ktoré podali na slávnostnom koncerte v MsKS, učiteľom za zodpovednú prípravu svojich žiakov a kolegom za spoluprácu pri organizácii tohto výročia.

Moja vďaka patrí všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli toto významné jubileum osláviť spolu s nami. Verím, že ste sa u nás cítili príjemne a že ste si z nášho stretnutia odniesli tie najkrajšie dojmy.

PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art.
riaditeľka školy

Fotogaléria

1 IMG_0979 IMG_0969 IMG_0871 IMG_0808 IMG_0800 IMG_0772 IMG_0765 IMG_0759 IMG_0659 IMG_0646 IMG_0609 IMG_0583 IMG_0539 IMG_0532 IMG_0508 IMG_0489 IMG_0451 IMG_0428 IMG_0366 IMG_0360