Koncerty

Novoročný koncert v DSS Trebišov

Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove  Sychravé januárové predpoludnie nepokazilo dobrú náladu a ani neodradilo žiakov a pedagógov ZUŠ v Trebišove opäť po roku zavítať do Domova sociálnych služieb v Trebišove. S bohatým, hudobno

„Krst knihy o Trebišove“ 2018

Dňa 20. novembra 2018 sa v zrkadlovej sieni trebišovského múzea konal krst novej knihy o Trebišove. V kultúrnom programe, ktorý pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art. vystúpili žiaci hudobného odboru zo ZUŠ

Jesenný koncert 2018

Dňa 24.októbra 2018 o 16.30 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnil verejný koncert. Účinkovali žiaci a učitelia hudobného a literárno-dramatického odboru. Zaznela hudba na klavíri, gitare, husliach, akordeóne,