Absolventský koncert HO 2017

Absolventský koncert HO 2017

V piatok podvečer – 16. júna 2017 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Trebišov konal absolventský koncert žiakov hudobného odboru. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov a známych si absolventi z rúk p. riaditeľky prevzali upomienkové darčeky, ktoré im budú pripomínať čas prežitý v našej škole. Po koncerte nasledovala slávnostná recepcia, na ktorú boli pozvaní všetci zúčastnení.

Milí absolventi! K ukončeniu štúdia Vám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho života. Rodičom ďakujeme za sponzorstvo, ústretovosť a spoluprácu pri zabezpečení slávnostnej recepcie. [vj]