ADVENTNÝ KONCERT – POZVÁNKA

ADVENTNÝ KONCERT – POZVÁNKA

8. decembra 2015 Základná umelecká škola v Trebišove usporiada v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove Adventný koncert, na ktorom sa predstavia žiaci a učitelia hudobného a literárno-dramatického odboru.

Adventny koncert 2015 info