Adventný koncert

Adventný koncert

12. decembra 2014 Základná umelecká škola v Trebišove usporiadala v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove Adventný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia hudobného a literárno-dramatického odboru. V ich podaní odzneli skladby starých barokových majstrov, ale aj sviatočné melódie súčasných autorov. Ako hosť vystúpil spevácky zbor Coralle Colegium.

Slovo a hudba interpretovaná v autentickom sakrálnom priestore ponúkli prítomným poslucháčom nevšedný umelecký zážitok, ktorý obohatil prežívanie sviatočného popoludnia.

-vj-    

  

Adventny koncert 2014