Baletné predstavenie – „Luskáčik“

Baletné predstavenie – „Luskáčik“

História jedného z najhranejších diel klasického baletného repertoáru siaha až do konca 19. storočia. Hudbu k tomuto prekrásnemu baletu skomponoval P. I. Čajkovský na námet rozprávky E. T. A. Hoffmana Luskáčik a Myší kráľ. Celosvetovú premiéru mal 18.decembra 1892 v Mariinskom divadle v Petrohrade, vo vtedajšom cárskom Rusku.

Tento rozprávkový vianočný príbeh je snom mladého dievčatka, v ktorom sa panáčik  Luskáčik zmení na mladého chlapca. Obaja spoločne putujú Cukrovým kráľovstvom, kde na ich počesť pripravia veľkú slávnosť…

Tanečný odbor našej školy sa rok čo rok predstavuje svojim priaznivcom na záverečnom koncerte spojenom s vyradením absolventov. Tohto roku siahol po práve vyššie uvedenom titule. Malí i veľkí, všetci žiaci tanečného odboru  vo veku 5 až 20 rokov sa predstavili svojmu publiku dňa 26.mája 2015 o 17:00 na javisku divadelnej sály MsKS v Trebišove.

Choreografia, ale i samotný dej baletu boli mierne prispôsobené technickej úrovni jednotlivých tanečníkov. V zborových tancoch sa predstavili žiaci nižších ročníkov, v sólových partoch predviedli svoje tanečné umenie najstaršie žiačky.

Záver koncertu patril slávnostnému aktu vyradenia dvoch absolventiek druhého stupňa základného štúdia, ktoré upútali svojimi pozoruhodnými výkonmi v postavách víly a arabskej tanečnice. [LO]

AKTO46 AKTO20