Baletné predstavenie žiakov TO 2017

Baletné predstavenie žiakov TO 2017

Medzi svetlom a tmou.
29.máj 2017 – Divadelná sála MsKS – 17:00 hod.

Náš svet nie je iba čiernobiely. Našu Zem nezaplavuje iba svetlo a temnota, láska a nenávisť, dobrota a zloba… Vždy je tu niečo medzitým – niečo, čo môžeme nazvať priateľstvom, toleranciou, obetavosťou, ale i pokojom, či zmierom…
Tieto úvodné slová otvorili a zároveň naznačili myšlienku záverečného koncertu žiakov tanečného odboru ZUŠ v Trebišove.
V tomto baletnom projekte sa obecenstvu predstavilo všetkých 108 žiakov tanečného odboru. Malí aj veľkí, dievčatá i chlapci – tanečníci vo veku 5 až 21 rokov predviedli svojim rodičom a známym svoje tanečné i umelecké schopnosti.
Súčasťou tohto predstavenia bolo i slávnostné vyradenie absolventov prvého a druhého stupňa základného štúdia. V tomto školskom roku to bolo 8 absolventov prvého a 4 absolventky druhého stupňa.
Na druhý deň ( 30.mája 2017 ) sa týmto predstavením prezentovali žiaci tanečného odboru pred žiakmi a učiteľmi dvoch najväčších základných škôl v Trebišove.