„Červená čiapočka“ pre materskú školu

„Červená čiapočka“ pre materskú školu

6. október bol dňom rozprávky pre deti z Materskej školy v Dúbravke. Naše žiačky z LDO Hannah Urbanieková, Sarah Mahutová, Brigita Hangyáková a Tamara Pavlíková im zahrali divadielko Červená čiapočka. Odmenou im bol potlesk , široké úsmevy a rozžiarené očká. Pani učiteľky sa našim žiačkam poďakovali sladkosťami a naše dievčatá prisľúbili malým školáčikom, že v lete opäť prídu s novou rozprávkou. [vk]