Deň učiteľov 2019

Deň učiteľov 2019

Mesto Trebišov usporiadalo vo štvrtok 28. marca 2019 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv „DŇA UČITEĽOV„.

Po úvodnom privítaní učiteľov a pozvaných hostí slávnostného stretnutia vystúpili žiaci našej základnej umeleckej školy. V kultúrnom programe sa predstavili akordeonisti Samuel KozákDenis Romančák z triedy pani učiteľky Viery Brežinskej, DiS. art. a ľudový súbor ČEREŠNIČKY pod vedením pána učiteľa Jozefa Vasiľa.

Pedagógom sa prihovoril primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý ocenil jedenástich učiteľov ďakovným listom. Za Základnú umeleckú školu Trebišov bola ocenená pani učiteľka Bc. Ingrid Obrinová, DiS. art., ktorej srdečne blahoželáme.