Divadelné predstavenie pre žiakov ZUŠ

Divadelné predstavenie pre žiakov ZUŠ

Dňa 28. septembra  žiaci LDO zo ZUŠ v Trebišove zahrali žiakom PHV a nižších ročníkov rozprávku Červená čiapočka. Malí žiačikovia sa úprimne zabávali na modernom poňatí rozprávky, napr. na babke kulturistke , Vlkovi-tĺkovi aj horárovi, ktorý prišiel k babke na bryndzové halušky. Žiakov – hercov odmenili zaslúženým potleskom. [vk]