DOTAZNÍK

DOTAZNÍK

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestom, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď..

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete. Dotazník môžete stiahnuť tu. Formular pre verejnosť (1)