III. ročník gitarovej prehliadky žiakov ZUŠ Trebišov 2018

III. ročník gitarovej prehliadky žiakov ZUŠ Trebišov 2018