Klavírna prehliadka 2018

Klavírna prehliadka 2018

Dňa 25.apríla 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnila klavírna prehliadka s názvom Klaviristi klaviristom. Pre žiakov klavírneho oddelenia koncertne vystúpili žiaci vo veku od tých najmenších prvákov až po žiakov študujúcich II. stupeň. Vystúpenia sa zúčastnili žiaci všetkých klavírnych tried. Medzi jednotlivými blokmi koncertu, ktoré boli venované rôznym hudobným obdobiam a štýlom, vedúca klávesového oddelenia Izabela Bulinská DiS. art. priblížila slovom kultúrno-historické etapy vývinu hudby od jej vzniku až po súčasnosť. Žiaci získali nové poznatky a zažili pekné a poučné popoludnie počúvaním klavírnej hry.                                                     Izabela Bulinská DiS.art.