„Krajší deň – dobrovoľníci v nemocniciach“ 2018

„Krajší deň – dobrovoľníci v nemocniciach“ 2018

Do projektu „Krajší deň – dobrovoľníci v nemocniciach“ sa zapojili aj žiaci hudobného odboru ZUŠ Trebišov, ktorí v októbri kultúrnym programom spríjemnili chvíle pacientom-seniorom na oddelení dlhodobo chorých v trebišovskej nemocnici Svet zdravia a. s.