„Krst knihy o Trebišove“ 2018

„Krst knihy o Trebišove“ 2018

Dňa 20. novembra 2018 sa v zrkadlovej sieni trebišovského múzea konal krst novej knihy o Trebišove. V kultúrnom programe, ktorý pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art. vystúpili žiaci hudobného odboru zo ZUŠ Trebišov – Denis Romančák, Samuel Kozák, Katka KozákováViktória Birová.

Publikáciu so súčasnými fotografiami mesta Trebišov, ktorých autorom je košický fotograf Peter Havrila vydal Rotary Club Trebišov.