Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Trebišov

Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Trebišov

Ďakujem žiakom a učiteľom ZUŠ v Trebišove, ktorí svojim kultúrnym vystúpením prispeli k dôstojnému priebehu pietnej spomienky k 65. výročiu zaistenia, uväznenia a odsúdenia 12-tich študentov Gymnázia v Trebišove. (vj)

38427 38433 38455 38456 38457 38464