MIMORIADNE PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

MIMORIADNE PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa od 12. októbra 2020 do odvolania MIMORIADNE PRERUŠUJE SKUPINOVÉ VYUČOVANIE v základných umeleckých školách. Vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom odbore ako aj v predmetoch – prípravná hudobná výchova, hudobná náuka, zborový spev, súborová a komorná hra bude prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU podľa stanoveného rozvrhu.