Naši absolventi šk. rok 2019/2020

Naši absolventi šk. rok 2019/2020

Vzhľadom na zložitosť situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa slávnostné vyradenie absolventov Základnej umeleckej školy v Trebišove uskutočnilo v posunutom termíne – dňa 26. 6. 2020.
Slávnostnej rozlúčky sa zúčastnilo 19 absolventov základného štúdia hudobného odboru  a 4 absolventky tanečného odboru, ktoré si z rúk pani riaditeľky a svojich triednych učiteľov prevzali záverečné absolventské vysvedčenia a malé upomienkové darčeky.
K úspešnému ukončeniu štúdia srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom živote. 

Foto – www.rrartstudio.sk
ĎAKUJEME