Nástup do ZUŠ Trebišov – 12. 4. 2021

Nástup do ZUŠ Trebišov – 12. 4. 2021

🎶🥁🎸
Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08. 04. 2021 sa celoplošne obnovuje od 12. apríla 2021 individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre všetkých žiakov bez obmedzenia vo veku žiaka prvého stupňa ZŠ ( 1. – 4. roč.) okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.
Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
Tešíme sa na Vás!
🎷🎵🎹