NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodičia, milí žiaci,
od pondelka – 10. januára 2022 ZUŠ Trebišov obnovuje PREZENČNÉ VYUČOVANIE vo všetkých umeleckých odboroch ( hudobný, tanečný , výtvarný, literárno-dramatický ).
TEŠÍME SA NA VÁS!
Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a stojaci ľudia