Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov od 10. 5. 2021

Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov od 10. 5. 2021

🎷🎹🎼🎸
Vzhľadom na pretrvávanie zlepšenia epidemiologickej situácie bude v okrese Trebišov od budúceho týždňa, t. j. od 10. 05. 2021, platiť prvý stupeň varovania podľa COVID AUTOMATU ( ružová farba ). To znamená, že od 10. mája sa v ZUŠ Trebišov otvárajú prezenčne aj ďalšie odbory – tanečný, výtvarný, literárno-dramatický + skupinové vyučovanie prípravného štúdia a hudobnej náuky, vrátane spevu a hry na dychové nástroje.