Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov od 19. 4. 2021

Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov od 19. 4. 2021

VÁŽENÍ RODIČIA,
od pondelka – 19. apríla 2021 pokračujeme v nezmenenom režime. Vyučovanie bude prebiehať tak, ako doteraz:
PREZENČNE – individuálna výučba ( okrem spevu a dychových nástrojov)
DIŠTANČNE – skupinová výučba, spev a dychové nástroje
Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.
Podmienka: test zákonného zástupcu