NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ TREBIŠOV OD 26. 4. 2021

NÁSTUP ŽIAKOV DO ZUŠ TREBIŠOV OD 26. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 4. 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021, podľa ktorého sa od 26.4.2021 (pondelok) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u:
1. obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách,
2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení.

Trebišov od 26.4.2021 patrí do II. stupňa varovania (červený okres). Z uvedených dôvodov ZUŠ Trebišov obnovuje prezenčné vyučovanie v individuálnej forme hudobného odboru pre všetky stupne ZUŠ, okrem spevu a hry na dychový nástroj:

Prezenčne:
– žiaci I. stupňa základného štúdia ( 1. a 2. časť )
– žiaci II. stupňa základného štúdia
– Štúdium pre dospelých

Dištančne
– žiaci výtvarného, tanečného a LDO
– prípravná hudobná výchova a hudobná výchova

Pri vstupe do budovy školy sa žiaci preukážu čestným vyhlásením, ktoré odovzdajú svojmu triednemu učiteľovi.

PaedDr. Veronika Jakimová
riaditeľka školy

 

Tlačivá na stiahnutie:

8a   – Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov 
10a – Plnoletý žiak – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov