Návrat do škôl 2021

Návrat do škôl 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

Základná umelecká škola v Trebišove postupuje podľa platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa  8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, uznesení Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a podľa pravidiel COVID AUTOMATU (ak bude spustený v tom čase).

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 1. 2. 2021