Novoročný koncert v DSS Trebišov 2018

Novoročný koncert v DSS Trebišov 2018

Stáva sa už tradíciou, že žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov rok čo rok navštevujú v tomto období DSS v Trebišove. Svojim pestrým kultúrnym programom sa snažia spríjemniť seniorom tohto zariadenia januárové predpoludnie.

V úvode programu sa predstavili žiačky tanečného odboru v tanci „Radosť“. Po tomto vstupe zahral na trúbku Murad Al-Duwaikat skladbu od G.Ruiza „Amor“ s klavírnym sprievodom p.uč. K. Bariho.
Hudobníka vystriedal tanec „Nádej“ a po ňom opäť v podaní Murada Al-Duwaikata, ale už aj za sprievodu bicích nástrojov zaznela skladba „Aint She Sweet“ od M.Agera. Na bicie hral žiak Damián Tóth, klavír – uč. K. Bari.
Po tanečnom vstupe s názvom „Odvaha“ zaznel „Čardáš“ od Montiho v  interpretácii huslistov L. Oravkinovej, A. Friča a klavírneho sprievodu  uč. J. Vasiľa. Posledný tanec s názvom „Láska“ zatancovali najstaršie žiačky tanečného odboru.
Záverečnou bodkou programu bola tanečná skupina, ktorá sa predstavila v dvoch vstupoch. V „Skúšame sa nájsť“ od kapely Peter Bič Projekt účinkovali: Dominika Hilová – spev, Matej Janok – gitara, Jakub Juhás – gitara, Adrián Kováč – basgitara, Damián Tóth – bicie a uč. Radovan Pristáš – klavír.
Gejza Dusík a jeho „Saigon“ ukončili toto príjemné predpoludnie. Túto populárnu pieseň si so žiakmi zahrali aj učitelia: uč.Matúš Malý – spev, uč. Jozef Vasiľ – husle, uč. Radovan Pristáš – klavír a žiaci Jakub Juhás, Adrián KováčDamián Tóth.

Žiakov na toto podujatie pripravili učitelia – Mgr. Radovan Pristáš, Jozef Vasiľ, Koloman Bari a Lídia Orosová.

Novoročný koncert v DSS Trebišov 2018                                                                  [lo]