Opatrenia mesta Trebišov v súvislosti so šírením koronavírusu

Opatrenia mesta Trebišov v súvislosti so šírením koronavírusu

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 na Slovensku mesto Trebišov, na základe vydaných usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove a zasadnutia krízového štábu mesta, prijalo preventívne opatrenia s cieľom predísť ďalšiemu šíreniu tohto respiračného ochorenia.

Situáciu berieme mimoriadne vážne a preto vyzývame občanov mesta k zvýšenej zodpovednosti za svoje zdravie.

Od utorka 10. marca 2020 mesto Trebišov zavádza nasledovné opatrenia:

  • Mesto ruší všetky verejné spoločenské, športové a kultúrne podujatia organizované mestom (zatiaľ) na dobu dvoch týždňov,
  • Mesto odporúča organizátorom hromadných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby po dobu najbližších dní zrušili naplánované podujatia na území mesta,
  • Mesto zatvorilo prevádzku mestského fitnesscentra v športovej hale a mestského kina Slávia na dobu dvoch týždňov,
  • Mesto obmedzilo záujmovú a krúžkovú činnosť v Centre voľného času v Trebišove na dobu dvoch týždňov,
  • Mesto nariadilo prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole na dobu dvoch týždňov,
  • Mesto nariadilo denným centrám pre seniorov pôsobiacim na území Trebišova obmedzenie ich záujmovej, kultúrnej a poznávacej činnosti do odvolania,
  • Mesto vydalo zákaz návštev v budove Mestskej sociálnej ubytovne až do odvolania,
  • Mesto nariadilo riaditeľom základných a materských škôl preveriť stav chorobnosti v školách a zároveň preveriť, či sú v školách deti, ktoré počas jarných prázdnin vycestovali do zahraničia,
  • v prípade vyššieho počtu žiakov, ktorí navštívili rizikové krajiny, Mesto odporúča školám usmerniť rodičov, aby ich deti zostali v dobrovoľnej karanténe,
  • Mesto Trebišov nariadilo zvýšenú mieru dezinfekcie vonkajších a vnútorných priestorov mestského úradu a ďalších mestských zariadení, ako aj pravidelnú dezinfekciu madiel a kľučiek na dverách MsÚ.

Taktiež Mesto Trebišov vyzýva vedenia škôl na území mesta, aby poskytli žiakom všetky potrebné informácie a usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s maximálnou ochranou a prevenciou pred koronavírusovým ochorením.