Oslavy 1. mája 2017

Oslavy 1. mája 2017

Začiatok prvomájových osláv sa uskutočnil v nedeľu 30. 4. 2017 na Mariánskom námestí pred budovou Základnej umeleckej školy Trebišov. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru zo ZUŠ Trebišov, ktorí svojím vystúpením spríjemnili toto sviatočné popoludnie.

Oslavy 1. Mája 2017