OZNAM

Vážení kolegovia,

nástup do zamestnania po letných prázdninách je 24. augusta 2017 o 9.30 hod.