OZNAM – Čestné vyhlásenie

OZNAM – Čestné vyhlásenie

Vážení rodičia,
pri nástupe Vášho dieťaťa do ZUŠ Trebišov je potrebné odovzdať ( ako v základnej škole ) Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku RT- PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.
Ďakujeme.