OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV ZUŠ TREBIŠOV

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV ZUŠ TREBIŠOV

Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 (školský zákon) a §3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 16. septembra 2016 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.