OZNAM – VYUČOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

OZNAM – VYUČOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

Vyučovanie v školskom roku 2016/2017 sa začne 5. septembra 2016.

  • zápis žiakov do umeleckých odborovhudobného, výtvarného a literárno-dramatického  sa uskutoční:
    • 5. septembra 2016 (pondelok) od 9.30 do 14.00 hod. 
    • 6. septembra 2016 (utorok) od 12.30 do 17.00 hod.
  • zápis žiakov do tanečného odboru sa uskutoční 5. septembra 2016 (pondelok) od 9.00 do 17.00 hod.