OZNAM – VYUČOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

OZNAM – VYUČOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Vyučovanie v školskom roku 2015/2016 sa začne 2. septembra 2015.

  • nástup pedagogických zamestnancov je 24. augusta 2015 o 10.00 hod.
  • zápis žiakov do všetkých umeleckých odborov sa uskutoční 2. septembra 2015 (stredu) od 9.30 do 15.30 hod.