PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY…

PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY…

Milí priatelia,

školský rok sa skončil a nastali dlho očakávané letné prázdniny. Chcem sa Vám všetkým poďakovať za odvedenú prácu, snahu a úsilie, ktoré ste vynaložili v priebehu celého školského roka.

Učiteľom ďakujem za zodpovednú prípravu svojich žiakov na rôzne kultúrne podujatia, koncerty a súťaže krajského, celoslovenského či medzinárodného charakteru.

Účinkujúcim žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy na uvedených súťažiach a verejných vystúpeniach v rámci mesta, ale aj mimo neho.

Prajem Vám všetkým horúce leto, kolegom príjemnú dovolenku plnú oddychu a žiakom veselé prázdniny s krásnymi zážitkami…                                                                                                                              PaedDr. Veronika Jakimová, riaditeľka školy