PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2016

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2016

Prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 4. mája  a 5. mája 2016 v čase od 13.30 do 18.00 hod. Bližšie informácie tu.