PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2020/2021 do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 25. augusta  a 26. augusta 2020 v čase 13.30 – 17.30 hod.

Informácie pre uchádzačov.