Sláčikový workshop 2018

Sláčikový workshop 2018

Dňa 21.5.2018 sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnil sláčikový workshop pre žiakov a učiteľov školy. Účinkovali na ňom žiaci husľového a violončelového oddelenia z tried p. uč. P. Olejára a p. uč. Mgr. art. Z. Ďurčekovej. Lektorom workshopu bol vynikajúci slovenský huslista, koncertný majster, hudobný pedagóg a zbormajster Karol Petróczi.
Ďakujeme pánovi Petróczimu a všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej a tvorivej atmosféry a účinkujúcim žiakom a ich učiteľom za prípravu na tento workshop.

http://zustrebisov.sk/albumy/slacikovy-workshop-2018/