Slávnostné stretnutie jubilantov 2017

Slávnostné stretnutie jubilantov 2017

Významné životné jubileá oslávili najstarší Trebišovčania utorok 24.10. 2017
Žiaci a žiačky Základnej umeleckej školy v Trebišove pripravili pre prítomných oslávencov príjemné chvíle v podobe hudobného programu.

53296 53314 53313 53312 53311 53310 53309 53307 53306 53305 53304 53299 53298 53297