Stavanie „Mája 2018“

Stavanie „Mája 2018“

S kultúrnym programom v predvečer 1. mája sa na Mariánskom námestí pred budovou ZUŠ Trebišov predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru:

Denis Romančák v hre na akordeóne ( z triedy p. uč. V. Brežinskej, DiS.art. ), dievčenská folklórna tanečná skupina ( z triedy p. uč. Mgr. J. Pajtášovej ) a ľudový súbor Čerešničky pod vedením p. uč. J. Vasiľa.

http://zustrebisov.sk/albumy/stavanie-maja-2018/