„TAJOMNÉ OKNO“ – divadelná hra žiakov LDO ZUŠ Trebišov

„TAJOMNÉ OKNO“ – divadelná hra žiakov LDO ZUŠ Trebišov

Žiaci literárno-dramatického odboru – ZUŠ TREBIŠOV – uvádzajú divadelnú hru „TAJOMNÉ OKNO
4.4.2019 o 16:30 v koncertnej sále ZUŠ Trebišov.

Námet: Marta Hlušíková       Réžia: Barbora Ivanová
Účinkujú: Hannah Urbanieková, Monika Gašparíková, Amália Kundrátová, Dominik Obrin