Triedny koncert 2018 p. uč. B. Berényiovej, Dis. art.

Triedny koncert 2018 p. uč. B. Berényiovej, Dis. art.

„Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Verím , že všetci rodičia, priatelia a známi súhlasia so mnou, že triedny koncert pani učiteľky Berényiovej priniesol do našich sŕdc radosť a plné priehrštie pozitívnych emócií . Na chvíľu sme zabudli na každodenné povinnosti a nechali sa unášať nádhernými skladbami detí . Zároveň sa chceme poďakovať p. učiteľke Berényiovej za doprovod pri štvorručných skladbách žiakov.
Ale hlavne ďakujeme za milú , príjemnú atmosféru, ktorú sme počas celého koncertu cítili. [rodič]