Usmernenie mesta Trebišov k otvoreniu Základnej umeleckej školy od 15. júna 2020

Usmernenie mesta Trebišov k otvoreniu Základnej umeleckej školy od 15. júna 2020