Usmernenie mesta Trebišov k otvoreniu Základnej umeleckej školy od 8. júna 2020

Usmernenie mesta Trebišov k otvoreniu Základnej umeleckej školy od 8. júna 2020