Verejné ocenenie ZUŠ Trebišov

Verejné ocenenie ZUŠ Trebišov

26. októbra 2017 sa v Štátnom divadle v Košiciach udeľovali ceny Košického samosprávneho kraja – Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK. Na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy osemnástim jednotlivcom a šiestim kolektívom.

Jedným z ocenených bola aj ZUŠ Trebišov, ktorej na základe návrhu z úrovne Mesta Trebišov bola pri príležitosti 60. výročia založenia školy udelená Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za vytváranie podmienok na aktívnu umeleckú činnosť žiakov, propagáciu tradičných hodnôt, kvalitnú výchovu a odbornú prípravu mladých talentov a uchovávanie špecifík a zvláštností Zemplína a celého Košického kraja.

Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu mesta Trebišov za predloženie návrhu na toto ocenenie a predsedovi KSK za jeho udelenie.

PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art.
riaditeľka školy

IMG_0171 Pamätná kniha IMG_0170 Pamätná kniha IMG_0067 Plaketa predsedu KSK IMG 0070 Slavnostné ocenenie KSK IMG_0164ZUŠ Trebišov IMG_0166ZUŠ Trebišov IMG_0167ZUŠ Trebišov IMG_0168ZUŠ Trebišov IMG_0169ZUŠ Trebišov IMG_0184cenení KSK 0184 53519