Verejný koncert žiakov ZUŠ 2017

Verejný koncert žiakov ZUŠ 2017

Dňa  28. februára sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnil verejný žiacky koncert, ktorý nemal zameranie na konkrétnu tému. Na koncerte tak zazneli rôzne skladby z vážnej hudby, ale aj ľudové piesne v podaní najmenších žiakov. V závere koncertu potešil poslucháčov ľudový súbor s hudobnou a speváckou zložkou dvomi ľudovými piesňami.  [rp]