Verejný májový koncert 2018

Verejný májový koncert 2018

Na verejnom koncerte 15.mája 2018 okrem žiakov ZUŠ Trebišov vystúpila aj bývalá žiačka našej školy – Mária Hamková, ( z triedy p. uč. Bc. I. Obrinovej, DiS. art. ), ktorá je v súčasnosti poslucháčkou absolventského ročníka košického konzervatória.