Vesmír očami detí 2021 -okresná súťaž

Vesmír očami detí 2021 -okresná súťaž

Víťazné práce žiakov výtvarného odboru z okresnej výtvarnej súťaže „,Vesmír očami detí“, ktoré vybrala odborná porota do celoslovenského kola  v Hurbanove.

Výsledky súťaže:

IV. kategória:  1.- 4. roč. ZUŠ

1. miesto: Matúš Bajužík (9 rokov) uč. Mgr. R. Štefaňák
2. miesto: Barbora Jurášková (6 rokov) uč. Mgr. R. Štefaňák

V. kategória:  5.- 9. roč. ZUŠ

1. miesto: Juraj Šatala (10 rokov) ; uč. akad. maliar A. Vasilko
2. miesto: Jana Raganová (14 rokov) uč. Mgr. R. Štefaňák
4. miesto: Alexandra Poláková (15 rokov) uč. Mgr. R. Štefaňák

Matúš Bajužík (9 rokov)

Barbora Jurášková (6 rokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juraj Šatala (10 rokov)

Jana Raganová (14 rokov)

Alexandra Poláková (15 rokov)