VIANOČNÝ KONCERT 2015

VIANOČNÝ KONCERT 2015

Keď ráno zobúdzaš sa s myšlienkou čistou ako sneh,
vtedy sú Vianoce.
Keď ruku pomocnú dokážeš podať nezištne,
vtedy sú Vianoce.
Keď priehrštie plné dobra vôkol seba ponúkaš,
vtedy sú Vianoce.
Keď dušu svoju bázňou a pokorou napĺňaš,
vtedy sú Vianoce.
Keď v srdci na rozdávanie nekonečno lásky máš –
vtedy sú Vianoce.

        Žiť v láske a pokoji , rozdávať úsmev a radosť, by malo byť mottom nielen dní sviatočných, ale aj tých obyčajných, všedných…

Táto myšlienka sa stala nosným pilierom Vianočného koncertu , ktorý pre širokú verejnosť pripravili žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov. V programe veselého, ale aj rýdzo sviatočného charakteru sa predstavili žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Nemalú účasť na tomto koncerte mal aj výtvarný odbor, ktorý pripravil scénu s video projekciou.

Podvečer 15.decembra 2015 sa divadelnou sálou MsKS v Trebišove rozliehala hudba E.H.Griega a P.Hapku, na ktorú tanečníci, za sprievodného slova malých hercov, zatancovali v úvode koncertu „Príbeh o lastovičke“. Klavírne, akordeónové, husľové, flautové a saxofónové sóla vystriedali hry komorných, ale aj veľkých súborov pôsobiacich na našej škole.

V závere koncertu zaznela už neodmysliteľná TICHÁ NOC … a to nielen v interpretácii všetkých účinkujúcich, ale i celého hľadiska. Akoby sa čas na chvíľu zastavil… Aj napriek pokročilému času sa nikto z prítomných nikde neponáhľal a nechal v pokoji vo svojom vnútri doznieť posolstvo tohto sviatočného podujatia.

(lo)

_DSC9554 VK15_4 VK15_15 VK15_26 VK15_79

 

 

 

 

Pozvánka (tu)